Voorjaarsnota 2020

Home

Exogene ontwikkelingen - baten

Bedragen x € 1.000

incidenteel

structureel

Exogene ontwikkelingen - Baten

2020

2021

2020

2021

2022

2023

2024

Gemeentefonds

6.000

27.000

0

0

3.000

3.000

27.000

Belasting- en parkeeropbrengsten

0

0

0

39

39

39

3.979

Verbonden partijen

117

-6.306

-2.057

-2.057

-2.057

-1.157

-1.157

II) Exogene ontwikkelingen - Baten

6.117

20.694

-2.057

-2.018

982

1.882

29.822

Deze pagina is gebouwd op 06/11/2020 15:39:37 met de export van 06/11/2020 15:32:33