Voorjaarsnota 2020

Home

Bijlagen

Bedragen x € 1.000

Vastgestelde begroting 2020 - 2023

2020

2021

2022

2023

Lasten

2.576.916

2.538.108

2.483.833

2.458.262

Baten

2.490.505

2.478.702

2.434.985

2.443.980

Resultaat voor bestemming

86.411

59.407

48.848

14.282

Dotaties

221.433

57.007

29.311

11.567

Onttrekkingen

307.843

116.414

78.159

25.849

Resultaat na bestemming

0

0

0

0

Totale lasten en baten per jaar

2.798.349

2.595.115

2.513.144

2.469.829

(inclusief dotaties en onttrekkingen)

Deze pagina is gebouwd op 06/11/2020 15:39:37 met de export van 06/11/2020 15:32:33