Voorjaarsnota 2020

Home

Bestuurlijke afspraken

Bedragen x € 1.000

incidenteel

structureel

Bestuurlijke afspraken

2020

2021

2020

2021

2022

2023

2024

Algemene afspraak Groei-met-Groei

-7.536

0

-1.401

-1.401

-1.329

-1.329

-1.329

Specifieke afspraken

15.600

0

-250

-2.250

-2.950

-2.950

-2.950

IV) Bestuurlijke afspraken

8.065

0

-1.651

-3.651

-4.279

-4.279

-4.279

Deze pagina is gebouwd op 06/11/2020 15:39:37 met de export van 06/11/2020 15:32:33