Voorjaarsnota 2020

Home

Bijlagen

Bedragen x € 1.000

Centrale reserves

Saldo
31-12-2019

Voorstel resultaatbest. 2019

Begrote mutaties 2020

Saldo
 01-01-2020
 (na mutaties)

Reserve  grondbedrijf 

55.432

4.415

-4.182

55.665

Algemene reserve gdh

66.800

-9.889

-7.800

49.111

BR Centrale Bedrijfsvoeringsreserve

-5.794

-1.291

5.800

-1.285

BR Onderhoud Sportaccommodaties

2.167

1.547

1.239

4.953

BR Onderhoud Vastgoed

761

811

-350

1.222

Programmareserve 2 - College en Bestuur

-219

-505

219

-505

Programmareserve 3 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie

664

-34

-644

-14

Programmareserve 4 - Openbare orde en Veiligheid

528

1.266

-106

1.688

Programmareserve 5 - Cultuur en Bibliotheek

0

351

0

351

Programmareserve 6 - Onderwijs

2.044

-3.023

-2.044

-3.023

Programmareserve 7 - Werk en Inkomen 

266

499

0

765

Programmareserve 8 - Zorg, Welzijn, Jeugd en Volksgezondheid

-21.637

807

21.637

807

Programmareserve 9  - Buitenruimte

1.449

1.943

-1.449

1.943

Programmareserve 10 - Sport

166

-608

0

-442

Programmareserve 11 - Economie

0

-140

0

-140

Programmareserve 12 - Mobiliteit

50

145

0

195

Programmareserve 13 - Stadsontwikkeling en Wonen

0

3.183

0

3.183

Programmareserve 14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening

159

-119

0

40

Totaal 

102.836

-642

12.320

114.514

Deze pagina is gebouwd op 06/11/2020 15:39:37 met de export van 06/11/2020 15:32:33